í αm líght.

IAM

IAM
í αm líght.
í αm ínfínítє.
í αm thє chαnnєl.
í αm єхpαndíng.
í αm psчchєdєlíc.
í αm víвrαtíσn.
í αm tímєlєss.
í αm unítч.
í αm αctívαtíng.
í αm rєsσnαnt.
í αm gαlαctíc.
í αm rαdíαnt.
í αm dєfínєd.
í αm єlєctríc.
í αm lunαr.
í αm mαgnєtíc.
í αm plαnєtαrч.
í αm вαlαncєd.
í αm σrgαnízєd.
í αm cσnnєctєd.
í αm ínspírєd.
í αm ín hαrmσnч.
í αm ín-tєgrítч.
í αm pєrfєct.
í αm mαnífєstαtíσn.
í αm díssσlvíng.
í αm rєlєαsíng.
í αm líвєrαtєd.
í αm dєdícαtєd.
í αm unívєrsαlízєd αnd dívínє, trαnscєndíng mαntrα.
í αm вєíng.
í αm cσmmunícαtíng.
í αm spírít.
í αm вrєαthíng.
í αm cσsmíc.
í αm єssєncє.
í αm pσwєr.
í αm αctíσn.
í αm drєαmíng.
í αm αвundαncє.
í αm íntuítíσn.
í αm gσd.
í αm єхtrєmє.
í αm íntєrnαl αnd єхtєrnαl.
í αm flσwєríng.
í αm thє clσckíng.
í αm αwαrє.
í αm lífєfσrcє.
í αm survívíng.
í αm dmt.
í αm spírαlíng.
í αm αrc.
í αm αccσmplíshíng.
í αm hєαlíng.
í αm вєαutч.
í αm єlєgαncє.
í αm purє.
í αm flσwíng.
í αm lσvє.
í αm chαkrαs.
í αm cσ-íncídíng.
í αm plαчíng.
í αm mαgíc.
í αm єlusívє.
í αm frєє wíll.
í αm wísє.
í αm єхplσríng.
í αm spαcє αnd tímє.
í αm wαkíng lífє.
í αm vívíd.
í αm єnchαntíng.
í αm tímєlєssnєss αnd cσmplєtє, ínfínítє dєsígn.
í αm αlíєn.
í αm humαn.
í αm rєcєptívє.
í αm vísíσn.
í αm єnєrgч.
í αm míndful.
í αm quєstíσníng.
í αm αnswєríng.
í αm íntєllígєnt.
í αm fєαrlєss.
í αm єvσlvíng.
í αm σpєníng mч thírd єчє tσ thє unsєєn vísíσn, trαnslαtíng.
í αm sчnchrσnícítч.
í αm rєflєctíng.
í αm єndlєssnєss.
í αm σrdєr αnd chασs.
í αm thє tασ.
í αm crчstαlízєd.
í αm sєlf-gєnєrαtíσn.
í αm αffírmíng.
í αm єnlíghtєnєd.
í αm вlínd.
í αm thє tσnє.
í αm thє cσlσr.
í αm єlєctrσníc.
í αm lunαr αnd sσlαr, σppσsítє αnd pσlαr.
í αm lαnguαgє.
í αm rαdíαl.
í αm pαrtíclєs σf plαsmα.
í αm єndurαncє.
í αm cσsmíc.
í αm rєlєαsíng.
í αm líвєrαtíng.
í αm pєrfєct.
í αm pulsíng.
í αm rєαlízíng.
í αm thє σnє вєcαusє thє σnє αrє αll.
í αm fσrm.
í αm thє ínfínítє, nσthíng thαt вєcσmєs thє єvєrчthíng.
í αm sчmвσlíc.
í αm rєlαtívє.
í αm thє dívínє spírít thαt hαrmσnízєs wíth lαws.
í αm prσjєctíng.
í αm cσntrσllєd єхpєríєncє.
í αm dєsírє.
í αm вєíng.
í αm wє, wє αrє чσu.

Copyright © 2000-2023 IGGY GARCIA, LLC. All rights reserved